Mainonnan eri muodot

Yrityksen yksi keskeisimmistä tehtävistä, on tuotteen mainostaminen asiaan kuuluvalla tavalla.

Harva taho saa aikaiseksi haluttua myyntitulosta, ilman jatkuvaa panostamista mainontaan. Oli kyseessä sitten pieni tai suuri yritys, on mainostaminen aloitettava jo heti alkumetreillä, eikä sovi jättää vähemmälle huomiolle myöskään myöhäisemmässä vaiheessa, vaikka myynti olisikin jo lähtenyt lupaavaan kasvuun. Varsinkin nykyaikana, kun kilpailu on äärimmäisen kovaa ja palveluntarjoajia ja jälleenmyyjiä saattaa työskennellä saman alan tai tuotteen ympärillä hyvinkin useita, on viisasta muistuttaa asiakaskuntaa jatkuvasti omasta olemassaolosta. Tänä päivänä mainonnan kanavia on lukuisia eri vaihtoehtoja ja yrityksen on helppo suunnitella käytettävissä olevan budjetin puitteissa, mikä sille olisi kaikkein toimivin ja eniten huomiota herättävin tapa. Mainontaan laskettu budjetti näytteleekin ehkä suurinta roolia mainontasuunnitelmaa tehtäessä. Eniten katseita saa tietysti suuret, kymmenien metrien korkuiset julisteet ja valotaulut, puhumattakaan tv- mainoksista. Harvalla uudella yrityksellä tosin on varaa laittaa niin isoa rahasummaa mainokseen, joten alkuun on lähdettävä edullisimmilla vaihtoehdoilla. Internet tarjoaa nykyään useita kanavia myös täysin ilmaiseen mainostamiseen ja usein esimerkiksi sosiaalinen media onkin yksi parhaimmista tavoista tuoda omaa yritystä esille. Sosiaalisen median lisäksi tehokkaita mainonnan muotoja, ovat muun muassa ilmaistuotteiden ja mainoslehtisten jakaminen, erilaisissa tapahtumissa esiintyminen ja esimerkiksi liiketilan edustan muokkaaminen mahdollisimman houkuttelevaksi. Kaikki edellä mainitut keinot ovat edullisia ja helppoja tapoja herättää ihmisten kiinnostus ja tuoda oma yritys niin sanotusti kansan pariin. Vaikka aluksi näyttäisikin pahasti siltä, ettei mainonnalla saavuteta haluttuja tuloksia, sinnikkyys ja kärsivällisyys yleensä palkitaan ennemmin tai myöhemmin. Pikkuhiljaa ihmiset oppivat tunnistamaan brändisi ja myynti lähtee yleensä tasaiseen nousuun. Usein saattaa mainonta osoittautua liian vähäiseksi ja näkyvyyden jäädessä heikoksi, myöskään asiakaskunta ei pääse kasvamaan toivotulla tavalla.

Mitä mainonnassa tulee ottaa huomioon

Mainontaan ja yrityksen niin kutsuttuun brändäämiseen pätevät muutamat lainalaisuudet, joita noudattamalla pääsee yleensä jo hyvään alkuun. Ensimmäinen arvokas vinkki, liittyy niin sanottuun yhtenäistämiseen. Hyvää mainontaa on pyrkiä luomaan yritykselle mahdollisimman yhtenäinen ilme, jossa esimerkiksi logo, käyntikortit ja mainoslehtiset muistuttavat yleisilmeeltään toisiaan, jotta kuluttajan on jatkossa helppo tunnistaa kyseiseen yritykseen liittyvä materiaali. Yrityksen on hyvä myös miettiä, mille asiakasryhmälle palvelut tai tuotteet ovat pääasiassa suunnattu ja sitten harjoittaa niin kutsuttua kohdennettua mainontaa, jossa pyritään saamaan huomiota nimenomaan tiettyyn ihmisryhmään kuuluvilta kuluttajilta. Mikäli yritys myy esimerkiksi lastenvaatteita, tulee käyttää mainonnan muotoja jotka tavoittavat lapsiperheitä, eikä niinkään tuhlata resursseja vaikkapa nuorisoryhmiä huomioiviin kanaviin.

Mitä mainonnassa tulee ottaa huomioon

Palveluiden selkeyttäminen helpottaa myös mainostamista ja tuo yritykselle tai yrittäjälle enemmän itsevarmuutta. Ei kannata yrittää tarjota kaikkea mahdollista, kaikille kuluttajaryhmille, vaan keskittyä ennemmin yrityksessä työskentelevien henkilöiden ydinosaamiseen ja tuoda sitä esille mahdollisimman paljon. Kun palveluiden määrä on suhteellisen vähäinen ja tarjonta selkeää, on mahdollisen asiakkaan helpompi määritellä, onko hänellä tarvetta kyseiselle palvelulle tai tuotteelle. Jatkuva sisällön tuottaminen ja esillä oleminen ovat nykyään kaiken a ja o. Kotisivujen uudistaminen, facebook- ja instagram- tilien säännöllinen päivittäminen ja niiden pitäminen visuaalisesti trendikkäinä ja kiinnostavina ovat äärimmäisen tärkeitä näinä aikoina, kun suurin osa kuluttajista löytää palvelut ja tuotteet ensimmäisenä internetin välityksellä. Myös blogi on mainio kanava sisällön tuottamiseen ja verkkonäkyvyyden lisäämiseen. Youtube- videot ovat hyvä keino antaa maistiaisia osaamisesta. Videoklipit jotka esittelevät yrityksen toimintaa tai ammattilaista itse työssään, todistavat kuluttajalle, että heidän rahoilleen tarjotaan todellista vastinetta. Videot ovat edullinen ja tehokas tapa mainostamiseen ja myynnin edistämiseen. Yrityksellä on hyvä olla myös niin sanotusti kasvot. Joko yksityisyrittäjän itsensä tai vaikka kokonaisen tiimin esille tuominen inhimillistää yritystä ja kasvattaa luotettavuutta asiakkaan silmissä.