Markkinointi – ennen ja nyt

Markkinointi on asia, joka on ollut kauan olemassa. Itse asiassa sitä on historioitsijoiden mukaan esiintynyt jo pian sen jälkeen kun sivilisaatiomme sai alkunsa.

Ei siis varmaan epäilystäkään siitä, että markkinointi on muuttunut vuosisatojen aikana todella paljon. Jos ajattelemme vaikka 70 tai 80 vuotta taaksepäin, voimme huomata todella suuren eron nykypäivään. Olemme tulleet vuosikymmenien saatossa hyvinkin kauas siitä mitä pidetään perinteisenä markkinointina, jos ajatellaan vaikkapa sitä että nykyään kuluttajiin voidaan olla yhteydessä reaaliajassa. Ei enää puhuta kuluttajille, vaan kuluttajien kanssa, luoden näin pitkäaikaisia ja luotettavia asiakassuhteita. Mutta ennen kuin katsomme lähemmin sitä kuinka markkinointi on muuttunut, mietitään mitä eroa on markkinoinnilla ja mainonnalla.

Monesti ajatellaan että markkinointi ja mainonta on täysin sama asia. Näin ei kuitenkaan ole. Erona on se että markkinointia on oikeastaan kaikkien yritysten pakko tehdä, mainonta taas ei ole välttämätöntä. Otetaanpa esimerkiksi vaikkapa parfyymi. Mainonnalla tarkoitetaan sitä että maksetaan siitä että tämä tietty parfyymimerkki saa näkyvyyttä mediassa – oli sitten kysymyksessä TV-mainos, aikakauslehtimainos tai vaikkapa Facebookissa oleva mainos. Markkinointi on taas kaikki se mitä yritys tekee että juuri heidän parfyyminsä menee kaupaksi niin hyvin kuin mahdollista. Markkinointia on esimerkiksi se, millainen muoto parfyymipullolla on, minkälaisessa pakkauksessa se on, kuinka myyntiedustaja kommunikoi  – eli jokaista kontaktia yrityksen ja asiakkaan välillä. Jotkut markkinoinnin asiantuntijat ovat luokitelleet markkinoinnin erilaisiin aikakausiin historiassa. Näitä suurempia kausia on yhteensä seitsemän, ja niiden avulla on helppo huomata kuinka markkinointi on muuttunut menneinä vuosisatoina. Tarkastellaanpa lähemmin asiaa.

Markkinoinnin aikakaudet

Yksinkertaisen myynnin kausi sijoittuu aikaan ennen teollista vallankumousta. Tuona aikakautena kaikki oli käsin tehtyä, ja kaikkea oli hyvin rajoitettuja eriä. Toisin sanoen taloudet ja perhekunnat tuottivat itse juuri sen verran kuin kuluttivatkin. Massatuotannon aikakausi sijoittuu 1860-luvulta 1920-luvulle. Tuona ajanjaksona teollisen vallankumouksen ansiosta tuotteita voitiin valmistaa suuria määriä pienin kustannuksin. Tämä oli niin uutta ja erilaista, että senaikaisella menekillä yritykset pystyivät käytännössä myymään kaiken mitä tuottivat. Kuinka erilaista kuin nykyään.

myynnin aikakaudella

Myynnin aikakautena 1920-luvulta 1940-luvulle alkoikin kilpailun kasvu yritysten kesken. Nyt eivät tuotteet enää menneetkään “automaattisesti” kaupaksi ja alettiin kiivaasti miettiä erilaisia markkinointi- ja myyntitekniikoita, joista eräänä mainittakoon suostuttelu ja taivuttelu, jota voidaan ehkä sanoa myös tyrkyttämiseksi. Valitettavasti  tuona aikana yrityksillä ei ollut mielessä tuotteiden laatu tai asiakkaiden toiveet ja tarpeet, vaan ainoastaan tuotto. Seuraavalla, markkinointiosastojen aikakaudella 1940-1960 -luvuilla, yritykset perustivat omia erillisiä markkinointiosastoja, joiden kontolle kuului kaikki markkinointiin liittyvä. Nyt yhdellä osastolla keskityttiin vain yhteen asiaan ja mainonta, myynti ja myynninedistäminen voitiin suorittaa tehokkaasti.

Markkinointiyritysten aikakausi sijoittuu 1960-1990 -luvuille, eli nyt ollaan jo lähellä nykyhetkeä. Tuona aikana voidaan sanoa että markkinointiosastot ottavat yritykset tavallaan haltuunsa, ja ovat eturintamassa auttamassa ohjaamaan yritystä oikeaan suuntaan. Nyt siirrytään myös massatuotannosta enemmän siihen suuntaan että tehdään asiakkaat ja kuluttajat tyytyväisiksi, vastataan heidän tarpeisiinsa. Vihdoinkin asiakas on kuningas.

Suhdemarkkinoinnin aikakausi, 1990-luvulta vuoteen 2010. Nyt tavoitteena on paitsi luoda hyvät suhteet asiakkaisiin, myös tehdä suhteista pitkäaikaisia. Tuotteista halutaan tehdä sellaisia, että asiakkaat todella haluavat niitä, ja palaavat aina uudelleen niitä ostamaan ja hakemaan. Kaikessa tässä tarvitaan todella pitkäjänteistä työtä ja suunnittelua, sillä nyt tarvitaan aina vain enemmän vuorovaikutusta yritysten ja asiakkaiden välillä.

Sitten nykyaikaan, vuodesta 2010 eteenpäin. Ei ole varmasti vaikea arvata mikä on markkinoinnin polttopiste ja ydin nykyään: sosiaalinen media ja älypuhelimet. Yritykset keskittyvät näkymään kaikilla sosiaalisen median kanavilla ja olemaan asiakkaaseen yhteydessä reaaliajassa ja jopa vuorokauden ympäri, minkä teknologia hyvinkin mahdollistaa. Suuntaus on myös niin sanottuun lupamarkkinointiin; kysytään lupa ennen kuin lähetetään sisältöjä kuluttajalle. Pysymme siis kuninkaina.

Entä tulevaisuus? Markkinointi on kehittynyt jo vuosisatojen ajan, ja viime vuosina yhä kiihtyvällä vauhdilla, joten varmasti voimme odottaa jotain uutta. Mihin sinä ajattelet markkinoinnin suuntaavan? Joko pian robotit, tekoälyt tai jotkin vastaavat ottavat hoitaakseen tämän alueen? Teknologian aina vain kehittyessä mahdollisuudet ovat monet, ja jäämme varmasti mielenkiinnolla odottamaan uusia tuulia tälläkin saralla.