Mitä mainostoimistot tekevät?

Mainostoimistot käyttävät laajaa valikoimaa eri markkinointistrategioita ja luovat yksilöllisiä mainoskampanjoita asiakkaille heidän tarpeiden mukaan. Mainostoimistot voivat vaihdella pienistä kotipohjaisista yrityksistä yrityskorporaatioihin, joilla on useita eri osastoja markkinatutkimusta, tilien hallintaa, myyntiä sekä sisällön kirjoittamista ja graafista suunnittelua varten. Mainostoimistot toimivat läheisessä yhteistyössä asiakkaan kanssa, kerää tietoja ja ehdottaa kampanjaideoitaan, joita seuraa luovien prosessien tekeminen ja mainosten jakaminen.

Myyntipuhe

Vaikka useimpien mainostoimistojen tavoite on luoda jatkuvia kumppanuuksia pitkäaikaisten asiakkaiden kanssa, kunkin uuden asiakkaan hankinta alkaa myyntipuheella. Sen sijaan, että mainostoimistot tekevät kylmäpuheluita satunnaisiin yrityksiin, mainostoimistot yleensä aloittavat sisältä ulospäin tyyppisellä lähestymistavalla ja ottavat yhteyttä ihmisiin, jotka he tietävät henkilökohtaisesti organisaatioissa, joita ne haluavat asiakkaikseen. He saattavat myös seurata uutisia sellaisista yrityksistä, jotka näyttävät tarvitsevan vahvistusta mainontaansa – esimerkiksi yrityksiä, jotka kasvavat äkillisesti – ja lähettävät heille kirjeen tai portfolion töistään.

Esittely

Kun potentiaalinen asiakas suostuu tapaamiseen, mainostoimisto valmistelee esityksen siitä, mitä sillä on tarjottavaa asiakkaalle. Esittelyssä oleva yksityiskohtaisuus ja tutkimus riippuvat asiakkaan kiinnostuksen tasosta tai sitoutumisesta. Esityksen aikana mainostoimisto saattaa tuoda esiin löytämiään esimerkkitapauksia osoittamaan, millaiset mainokset ovat aiemmin toimineet samankaltaisille yrityksille. Mainostoimisto voi myös näyttää logoja, esitteitä, suoramainonta esimerkkejä, verkkosivuja, mainosbannereita tai mainostauluja, jotka se on suunnitellut aiempia asiakkaita varten tai malleja millaisia mainosmateriaaleja heillä on kyseiselle asiakkaalle mielessä.

Mainostoimistoa etsivä yritys kilpailuttaa usein useamman mainostoimiston ja antaa heille briiffin ja tietoa siitä, millaisen mainoskampanjan haluavat toteuttaa. He saattavat kertoa mainostoimistolla esimerkiksi yrityksensä arvoista, tuotteista ja kampanjan kohderyhmästä. Yleensä yrityksen arvot on tultava mainoksissa esille, ja tämä on yksi asioista, joita he arvioivat eri mainostoimistojen ideoihin tutustuessaan ja päättäessään, minkä mainostoimiston he valitsevat.

Kun yritys on valinnut mainostoimiston, jonka kanssa he haluavat tehdä yhteistyötä, sopimukset allekirjoitetaan ja todellinen työ alkaa. Toimistojen ja asiakkaiden tyypistä riippuen teosten laajuus voi vaihdella suuresti. Pähkinänkuoressa mainostoimisto suostuu tuottamaan tietyn määrän materiaalia sovittua rahasummaa vastaan ja asiakas suostuu maksamaan mainostoimiston tekemästä työstä.

Arviointi

Kun asiakas on sitoutunut mainostoimiston palkkaamiseen, mainostoimisto alkaa arvioida asiakkaan nykyistä markkina-asemaa, sen markkinaosuutta, kilpailua ja sen tunnistamistasoa tavoitemarkkinoilla. Osa näistä tiedoista voidaan kerätä asiakkaan verkkosivuilta ja liiketoimintasuunnitelmasta. Mainostoimisto arvioi myös asiakkaan odotukset ja määrittää aikataulut materiaalin luovuttamiseen ja uuden kampanjan käyttöönotolle.

Mainostoimiston tehtävä on auttaa asiakasta ratkaisemaan heidän ongelmansa. Mainostoimisto pyrkii tunnistamaan asiakkaan ongelman yksin tai yhdessä asiakkaan kanssa. Ongelmat ja ratkaisutavat vaihtelevat suuresti asiakkaan liiketoiminnasta riippuen ja mainostoimiston osaamisalueesta.

Kun mainostoimisto ja asiakas ovat yheteisymmärryksessä ongelmasta ja ratkaisutavasta, he yleensä kirjoittavat ne ylös ja sopivat aikataulusta, budjetista, käytettävistä tiedotusvälineistä ja muista yksityiskohdista. Mainostoimisto luo tästä asiakirjan, jonka asiakas sitten allekirjoittaa. Tämän jälkeen asiakkaan kanssa yhteydessä oleva henkilö jakaa tiedot luovan ryhmän kanssa.

Luova prosessi

Ongelmien ratkaisemiseen tuoreella ja myyvällä tavalla tarvitaan paljon luovuutta. Mainostoimiston luova ryhmä luo kampanjan, eli itse mainokset, kuten TV-mainokset, mainostaulut, verkkosivuston ponnahdusikkunat, suoramainontamateriaalin tai yhdistelmän eri medioille ja foorumeille menevän materiaalin. Mainostoimistot työllistää yleensä sisällön kirjoittajia, eli copywritereitä sekä graafisia suunnittelijoita kokoaikaisiin työsuhteisiin, kun taas videokuvaajia ja näyttelijöitä voidaan ulkoistaa tai palkata projektiluontoisesti tarpeen mukaan radio- ja televisiomainoksien tekoon.

Levitys

Mainostoimiston mediaostaja ostaa tilaa mainoksille sanomalehdistä, radiosta, verkkosivustoilta tai muilta foorumeilta mainosten myyjiltä.

Kampanjan käyttöönotto koostuu tyypillisesti mainosten julkaisemisesta vaihtelevasti eri medioihin, jottei ihmisiä pommiteta samassa tietovälineessä koko aikaa. Mediaympäristön vaihtelevaisuus auttaa myös luomaan tuotemerkin tunnistavuutta ja tavoittaa kohdemarkkinat laajemmin ja useammasta eri suunnasta.