Perinteiset mainonnan menetelmät

Perinteiset mainonnan menetelmät

Tuotteiden ja palveluiden markkinointi kuluttajille on ollut tärkeää ehdottoman läpi historian. Mainostaminen on paras tapa saada tuote tai palvelu tunnetuksi ja näin ollen kasvattaa asiakaskuntaa ja myyntiä.

Ennen internetin yleistymistä tuotteiden ja palveluiden markkinointiin käytettiin sanomalehti- ja aikakausilehtimainoksia, käyntikortteja, mainoskylttejä, lentolehtisiä, erilaisia esitteitä sekä suoramarkkinointia. Myöhemmin osaksi tuli myös radiossa sekä tv:ssä esitettävät mainokset, jotka tavoittivat vielä laajempaa asiakaskuntaa muihin tapohin nähden.

Perinteisen mainonnan teho hiipumassa?

Internetin ollessa nykypäivänä jokaisen ulottuvissa on perinteinen mainonta muuttanut muotoaan, sillä ihmisiä on vaikeampi tavoittaa perinteisin keinoin ja he pystyvät sivuuttamaan perinteisen mainonnan helpommin. Tämän vuoksi perinteisessä mainonnassa on entistä tärkeämpää valita oikeanlainen sisältö, joka kiinnostaa asiakkaita sekä kohderyhmä, jolle tuote tai palvelu on suunnattu. Perinteisessä markkinoinnissa kommunikaatio asiakkaan kanssa jää vähäiseksi tai jopa täysin olemattomaksi, jolloin mainosta ei välttämättä pystytä muokkaamaan asiakkaiden palautteiden ja kiinnostuksen kautta paremmaksi ja osuvammaksi, toisin kuin internetissä tapahtuvassa markkinoinnissa tämä onnistuu erilaisilla seurannoilla tai suoraan asiakaspalautteilla sosiaalisen median kautta.

Perinteisessä markkinoinnissa erilaisia mainoskampanjoita myöskin suunnitellaan suhteellisen kauan ja niiden on tarkoitus myös olla asiakkaan näkyvillä pitkän aikaa sellaisenaan ja täysin muuttumattomina. Tämä ei ehkä ole niin tehokasta ja asiakas voi myös sivuuttaa helpommin mainoksen kerran sitä vilkaistuaan, syventymättä siihen sen ihmeellisemmin. Perinteinen markkinointi on yleensä myös todella paljon kalliimpaa, kuin internetissä tapahtuva mainostaminen. Tämän lisäksi mainoksen toimivuutta on mahdoton mitata, jolloin mainonta saattaa pahimmassa tapauksessa olla turhaa. Tämän syyn vuoksi erilaiset mainostoimistot käyttävätkin mainoslauseinaan internetin ja älytelevision edullista mainostamista, verrattuna esimerkiksi tv- tai lehtimainoksiin.

Yhdessä toimivaksi?

Vaikka digitaalinen markkinointi on yleistynyt rajusti ja internet on osa miltei jokaisen ihmisen elämää, on silti perinteiselle markkinoinnille vielä oma tilansa. Monet yritykset käyttävät molempia keinoja, sillä kautta aikojen kuluttajat ovat tottuneet perinteisiin mainontatapoihin, joilla on hyviä tuloksia varsinkin paikallisessa markkinoinnissa. Tehokkain markkinointi nimittäin edellyttää molempien mainontamuotojen käyttämistä ja olennaisinta on tunnistaa mitkä kanavat toimivat parhaiten halutun tuloksen aikaansaamiseksi. Ihmiset käyttävät yhä edelleen tv:tä, lukevat lehtiä ja kuuntelevat radiota, joten perinteinen markkinointi ei ole hävinnyt minnekään, rinnalle on vain tullut sen helppo digitaalinen muoto. Esimerkiksi suurimmat ja tunnetuimmat yritykset mainostavat tuotteitaan tai palveluitaan aktiivisesti niin radiossa, tv:ssä kuin myös laajasti sosiaalisessa mediassa tavoittaakseen kaikki potentiaaliset asiakkaat.

Yhdessä toimivaksi?

Mikäli mainoksen kohderyhmä on vanhat ihmiset, on sanomattakin selvää ettei kaikilla ole tietokonetta, älypuhelinta eli pääsyä internetin ihmeelliseen maailmaan. Juuri tälle kohderyhmälle perinteinen mainonta toimii näin ollen tehokkaammin kuin sen digitaalinen sisar. Vanhemmat henkilöt löytävät tuotteen tai palvelun helposti tv:stä, radiosta sekä sanoma- ja aikakausilehdistä. Digitaalinen markkinointi ei siis millään tavalla kumoa perinteistä mainontaa, tai toisinpäin, sillä molemmat ovat vielä tänäkin päivänä tärkeitä. Lisäksi ne helposti nähdään vain toistensa vaihtoehtoina, vaikka näin ei tarvitse olla, sillä perinteinen ja digitaalinen markkinointi voivat tukea tehokkaasti toisiaan ja tavoittaa näin ollen yhä laajemmin ihmisiä maailmalla. Markkinointihan on kokonaisuus ja tuote tai palvelu ei yksin riitä, vaan markkinointia tarvitaan tekemään tuotteet ja palvelut yhä edelleen tunnetuksi, kertomaan niiden hyödyistä oikeissa kanavissa ja oikealla tavalla. Olipa markkinointikanava sitten mikä tahansa, niin totuushan on se, että asiakashan tuo rahavirran yritykseen, jolla yritys lunastaa paikkansa markkinoilla. Asiakaslähtöisyys- ja tyytyväisyys on nimittäin asia, joka ei muutu minnekään, vaikka ajat ja tavat muuttuisivat. Mainokset täytyy yhä edelleen suunnitella ja osata kohdentaa oikeaa kohderyhmää varten.