Tarinakeskeinen mainonta – mitä sinun tulee tietää

Mitä tiedät tarinakeskeisestä markkinoinnista ja mainonnasta? Yksinkertaisin esimerkki lienee TV mainokset, jotka ovat kuin lyhytelokuvia tavanomaisten mainosten sijaan. Tarinakeskeinen markkinointi tarkoittaa, että mainos kertoo yleisölle tarinan, joka usein viestii arvoja, jotka yrityksellä ja yleisöllä on yhteistä. Tämä on hyvin tehokas menetelmä, sillä se pyrkii yleensä herättämään tunteita, ja tämä saa mainoksen pysymään yleisön mielessä pidempään.

Jos teet sen oikein, haluamasi yleisö voi helposti samaistua tarinan sankariin ja nähdä itsensä hänen kaltaisenaan. Tarinanomainen mainonta on erityisen tehokasta vuosituhannella, joka uskoo voimakkaasti sosiaaliseen hyvään tekemiseen. Voit käyttää monia eri menetelmiä ja medioita kertomaan houkuttelevan tarinan. Kun markkinoit brändiäsi tarinan avulla, mainoksen on oltava omaperäinen, asiaankuuluva ja ainutlaatuinen.

Näkökulma

Jos haluat markkinoida tiettyä tuotetta, sinun on löydettävä keino sisällyttää tuote tarinaan luonnollisella tavalla, mutta tarinan sankari tulisi edustaa asiakastasi, joka käyttää tuotettasi. Se on helppoa, kun näytät tuotteesi muuttaneen asiakkaan elämää. Näin kohderyhmäsi voi samaistua tarinan päähenkilöön.

Pysähdy ja mieti parasta tarinakeskeistä markkinointia, jonka olet nähnyt. Ehkäpä John Deere tulee mieleen, kun he asettavat maanviljelijän lähes kaikkien julkaisemiensa mainosten keskipisteeksi. Tai ehkä se on Nike, joka käyttää huippu-urheilijoita mainoksissaan. Entäs Lego, jolla on aina lapsi leikkimässä heidän leluillaan. Tai kenties Airbnb, joka johdonmukaisesti näyttää asiakkaalleen kuinka he voivat viettää aikansa lomalla.

Riippumatta siitä, mikä yritys ponnahtaa mieleesi, nämä yritykset ovat luoneet menestyksekkäitä kampanjoita, jotka perustuvat kohdeyleisönsä jäseniin. Heidän kohdeyleisö voi helposti nähdä itsensä kertomuksen sankarina. Me kaikki haluamme olla sankari. Nämä yritykset luottavat tähän asiaan kirjoittamalla aitoja tarinakeskeisiä mainoksia, joihin kohteena oleva kohdeyleisö voi helposti samaistua mainoksen kuullessaan tai nähdessään.

Johdonmukaisuus

Yrityksesi viestin on oltava johdonmukainen kaikkien mainostusvälineiden kesken. Tämän sanoman on selvästi sanottava, että asiakkaat, jotka käyttävät tuotteitasi, voivat tulla sankariksi itse. Monet yritykset ovat käyttäneet samaa hahmoa tarinakeskeisessä markkinoinnissaan monien vuosien ajan.

Charmin Bath Tissue käytti Mr. Whipplea vuodesta 1964 vuoteen 1985 muistuttaakseen asiakkaitaan, kuinka pehmeää heidän vessapaperinsa on. Palmolive käytti Madge manikyristiä muistuttaakseen asiakkailleen, että heillä olisi pehmeät kädet, vaikka he pesivätkin tiskinsä käsin yli 27 vuoden ajan. Kentucky Fried Chicken käytti perustajaansa eversti Sandersia toimittamaan viestin, että heillä oli parasta kanaa.

Jos olet kiinnostunut käyttämään tarinakeskeistä markkinointia omassa yrityksessäsi, se voi olla helpompaa kuin luulet. Ajattele näkemiäsi mainoksia, jotka resonoivat yrityksesi kanssa. Kopioi sitten ne ideat ja muuta niitä siten, että ne toimivat sinun yrityksesi viestiin. Itse asiassa parhaat tarinakeskeiset markkinointisuunnitelmat tulevat yleensä yhdistämällä ideoita mainoksista, joilla on ollut vaikutus sinuun.

Tunteellisuus

Jotta mainos vaikuttaisi asiakkaisiin emotionaalisella tasolla, mainoksen on osoitettava, että tuotteesi kohdeyleisön jäsenelle mahdollisuuden ratkaista ongelmansa. Mainoksen on hyvin lyhyessä ajassa rakennettava jännitystä siitä, miten asiakas ratkaisee tietyn haasteen. Mainosta katselevan henkilön on inspiroiduttava näkemään itsensä mainoksen päähenkilönä tai samaistua tilanteeseen tai haaveilla saavuttavansa mainoksessa esitettävän elämän. Tarinakeskeisen markkinoinnin tavoite ei ole ainoastaan tunteiden nostaminen kohdeyleisössä, vaan myös saamaan heidät toimimaan.

Aitous

Yleisö huomaa mikäli mainos ei ole aito. Siksi on tärkeää, että olet autenttinen. Brändin markkinointi on oltava uskottava kohdeyleisöllesi, jotta he voivat luottaa yritykseesi. Yksinkertaiset tarinat toimivat parhaiten. Tarina voi alkaa esittämällä ongelman, jonka kohdeyleisösi tuntee ja johon he voivat samaistua, ennen kuin näytät kuinka tuotteesi voi ratkaista tämän ongelman.

On kuitenkin kriittistä, ettei tarina lopu siihen, vaan kertoo myös, kuinka asiakas pystyy rakentamaan oman menestystarinansa käyttämällä tuotetta. Tällä tavoin saat asiakkaasi tuntemaan olevansa sankari omassa tarinassaan. Tämä vuorostaan johtaa yrityksesi saamaan uskollisia asiakkaita.

Erottuvaisuus

Useimmat ihmiset näkevät yli 5000 erityyppistä mainosta päivittäin. Tämän takia voi olla vaikeaa saada oma mainoksesi erottumaan joukosta. Ihmiset jättää huomioimatta suurimman osan näkemistään mainoksista ja he kiinnostuvat vain noin tusinasta mainoksesta päivässä.